Sem vložte podnadpis

NOVĚ  

Budování FRATERNITY - každé úterý / každý týden
"Následovat šlépěje Pána Ježíše Krista" 
po mši svaté a společných nešporách - cca od 18 hod.
(Čtení Písma svatého a následný výklad na daný text - společné sdílení)

FRATERNITA je tam, kde jsou bratři či sestry shromážděni kolem JEŽÍŠE 


PROSINEC 2017

  • FRATERNITA - každé úterý po mši svaté a nešporách - v cca 18 hod
  • formační setkání  9. 12. 2017
  • adventní společná snídaně po raní mši svaté
  • 29. 12. 2017  připravovaná pouť - z EREMA DELLE CARCERI na Babí lom, aneb učíme se naslouchat - Pane, zde jsem. Tvůj služebník naslouchá. Mše svaté sloužené v kostele v Brně u kapucínů na úmysl naší MBS:

  • prosinec - úterý 19. prosince 2017
  • leden - čtvrtek 18. ledna 2018
  • únor - čtvrtek 22. února 2018
VELEBÍ MÁ DUŠE HOSPODINA
VELEBÍ MÁ DUŠE HOSPODINA