Sem vložte podnadpis

Milovaní bratři a sestry z evangelia přecházejte k životu a ze života k evangeliu. 
"Pane, ať slyším, Pane, ať vidím, Pane nauč mě milovat tvou nekonečnou láskou".


PROFES

Neboli rozhodnutí k životu podle evangelia:

Když mi Pán dal tuto milost,
já ............ obnovuji své křestní sliby
a zasvěcuji se službě Božímu království.
Slibuji proto,
že budu ve svém světském stavu žít až do konce svého života evangelium našeho
Pána Ježíše Krista
v Sekulárním františkánském řádu
a zachovávat jeho Řeholi.
Kéž mi stále pomáhají
milost Ducha Svatého,
přímluva blahoslavené Panny Marie,
našeho svatého otce Františka
a bratrské společenství,
abych dosáhl dokonalosti křesťanské lásky.


A kdokoli to bude zachovávat,
ať je v nebi naplněn požehnáním nejvyššího OTCE
a na zemi ať je naplněn požehnáním jeho milovaného SYNA
spolu s nejsvětějším DUCHEM UTĚŠITELEM
a se všemi nebeskými silami a všemi svatými.Členové místního bratrského společenství SFŘ

Kapucíni Brno

Ministr
s. Rafaela Anna Fojtíková OFS

Formátor

s. Růžena Alena Hrbková OFS

Duchovní asistent
br. Pavel Uhřík OFMCap.

Národní duchovní asistent

br. Rafael BUDIL OFMCap.

Řeholní jméno: Jana evangelista
Patron: Jan evangelista
Křest: 
Profes: 24. dubna 1993
Vstup / noviciát:

Řeholní jméno: Pavla
Patron:
Křest:
Profes: 8. prosince 1996
Vstup / noviciát:

Řeholní jméno: Zdislava 
Patron: Zdislava z Lamberka
Křest:
Profes: 4. prosince 1999
Vstup / noviciát:

Řeholní jméno: Kristína
Patron:
Křest: 31. července 1960
Profes: 2. prosince 2001
Vstup / noviciát:

Řeholní jméno: Rafaela
Patron:

Křest: 8. července 1965

Profes: 4. prosince 2004
Vstup / noviciát:

Řeholní jméno: Růžena z VITERBA

Patron: Růžena z Viterba, Panna Maria, Zdislava z Lenberka, 

Křest: 4. listopadu 1973
Profes: 10. prosince 2016
Vstup / noviciát: 13.prosince 2014 

Řeholní jméno: Tomas Maria BECKET
Patron: Thomas Becket

Panna Maria, František z Assisi, Josef snoubenec Panny Marie

Křest: bílá sobota 1997
Profes: 22. dubna 2017
Vstup / noviciát: 2. dubna 2016

Řeholní jméno: Tereza
Patron: Matka Tereza z Kalkaty 
Křest: 5. září 1971
Profes:
Vstup / noviciát: 22. dubna 2017

Řeholní jméno: Rita

Patron: Rita z Cascie 
Křest: 
Profes:
Vstup / noviciát: 

Zájemce o vstup 

Jméno : Darina


PŘÁTELÉ SVATÉHO FRATIŠKA.

K našemu MBS Brno Kapucíni se přidružují i přátelé svatého Františka, kteří s námi chodí na naše společné setkání a poutě k Panně Marii Vranovské. 
Vítán je každý, kdo se nebojí.

Vždyť sám Pán Ježíš nám říká: "Nebojte se, ať se vaše srdce nechvěje." 
Chci Tě povzbudit bratře a sestro, neboj se a přijď mezi nás.
Jak říká Pán Ježíš, získáš stokrát víc bratrů a sester - získáš, celou rodinu.

Pán Ježíš ti žehnej.

.