Sem vložte podnadpis

NOVĚ  

Budování FRATERNITY - každé úterý / každý týden
"Následovat šlépěje Pána Ježíše Krista" 
po mši svaté a společných nešporách - cca od 18 hod.
(Čtení Písma svatého a následný výklad na daný text - společné sdílení)

FRATERNITA je tam, kde jsou bratři či sestry shromážděni kolem JEŽÍŠE 
BŘEZEN 2018 

  • 3. března na první sobotu - pouť k Panně Marii Vranovské
  • 10. března formační setkání

Připravujeme:

  • datum se ještě neví (bude to sobota) - pouť na horu Květnici v Tišnově, aneb po stopách bratra Slunce - jak se učit vidět krásu : Co chceš, abych pro tebe udělal - Pane, ať vidím. Lk 18, 35-43


Mše svaté sloužené v kostele v Brně u kapucínů na úmysl naší MBS:

  • prosinec - úterý 19. prosince 2017
  • leden - čtvrtek 18. ledna 2018
  • únor - čtvrtek 22. února 2018
  • březen - čtvrtek 22. března 2018
  • duben - čtvrtek 26. dubna 2018 
VELEBÍ MÁ DUŠE HOSPODINA
VELEBÍ MÁ DUŠE HOSPODINA