Aktuálně
Sem vložte podnadpis

Červenec

10.07. Biblická hodina

12.07. Mše svatá za SFŘ

17.07. Biblická hodina

19.-22.07. Duchovní obnova v klášteře u kapucínů v Olomouci

24.07. Biblická hodina

31.07. Biblická hodina L. P. 2018

Leden

06.01.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

13.01.   Formační setkání MBS  

18.01.   Mše svatá za SFŘ

26.-28.01.  Setkání ministrů a duchovních
asistentů MBS SFŘ Petrinum Brno

Únor

03.02.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

06.02.  Biblická hodina

10.02.   Formační setkání MBS  

10.-15.02.  Seminář SFŘ na Velehradě

13.02.   Biblická hodina

17.02.    Oblastní setkání SFŘ v Jihlavě

20.02.   Biblická hodina

22.02.   Mše svatá za SFŘ

27.02.    Biblická hodina

Březen

03.03.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

06.03.  Biblická hodina

11.03.    Přednáška s MBS Husovice

13.03.   Biblická hodina

17.03.    Volební kapitula MBS SFŘ Brno kapucíni

17.-18.03.  Formační seminář SFŘ - Praha  

20.03.   Biblická hodina

22.03.   Mše svatá za SFŘ

Duben

07.04.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

10.04.   Mše svatá za SFŘ,
             Biblická hodina

14.04.   Formační setkání MBS  

17.04.    Biblická hodina

21. - 22. 04. Břežany u Znojma

24.04. Biblická hodina

26.04. Mše svatá za SFŘ 

Květen

01.05. Pouť na horu Květnici v Tišnově

05.05. Pouť na Vranov na 1.sobotu

07. 05 Slavnost výročí posvěcení kostela
Nalezení svatého Kříže u Kapucínů

08.05. Mariazell s farností Brno-Lesná

15.05.  Biblická hodina 

19.05.  Oslava 20 let od ustanovení MBS
SFŘ Brno kapucíni + výročí 25 let profese

22.05. Biblická hodina 

25.05 Noc kostelů (Kapucíni)

26.05. Fraternita - grilovaní na zahradě

29.05. Biblická hodina

31.05.  Mše svatá za SFŘ 

Červen 

02.06.  Pouť na Vranov na 1.sobotu
(poutnické agapé - táborák)

05.06.  Biblická hodina

08.-10.06. Národní volební kapitula SFŘ
na Velehradě

09. 06.  Formační setkání

12.06.   Biblická hodina 

16.06.   Pouť do Vídně po stopách Marka z Aviana

19.06.   Biblická hodina 

21.06.   Mše svatá za SFŘ 

26.06.  Biblická hodina 

Červenec

01.07.  Kající pouť na Sv. Antonínku (mše svatá v 10:30 hod hlavní celebrant P.Pavel Uhřík OFMCap)

03.03. Biblická hodina

07.07.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

10.07. Biblická hodina

12.07. Mše svatá za SFŘ

17.07. Biblická hodina

19.-22.07.  Duchovní obnova v klášteře u kapucínů v Olomouci

24.07. Biblická hodina

31.07. Biblická hodina

Srpen

04.08.   Pouť na Vranov na 1.sobotu 

07.08. Biblická hodina

11.-18.8.  Letní pobyt v klášteře u kapucínů v Sušici
(slavnost svaté Kláry 11. srpna)

21.08. Biblická hodina

23.08. Mše svatá za SFŘ

28.08. Biblická hodina

25. 09. Sv. Ludvík IX., král, patron 3. řádu

Září

02.09.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

04.09.  Biblická hodina

08.09.  Formační setkání MBS

11.09.    Biblická hodina

15.09.   Národní pouť SFŘ na Sv. Hostýn

18.09.   Biblická hodina

20.09. Mše svatá za SFŘ

25.09.  Biblická hodina 

Říjen

02.10.  Biblická hodina 

03. 10 Transitus

04. 10. Slavnost svatého Františka z Assisi

06.10.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

09.10.  Biblická hodina

13.10.    Formační setkání MBS

18.10. Mše svatá za SFŘ

23.10.   Biblická hodina

30.10.   Biblická hodina

Listopad

03.11.   Pouť na Vranov na 1.sobotu

06.11.   Biblická hodina

10.11.    Formační setkání MBS

13.11.    Biblická hodina

17.11.     Svátek sv. Alžběty Uherské
patronky III.řádu 

20.11.   Biblická hodina 

27.11.    Biblická hodina  

            Mše svatá za SFŘ 


Prosinec

01.12.  Pouť na Vranov na 1.sobotu

04.12.  Biblická hodina

08.12.  Formační setkání MBS s obnovou slibů

11.12.    Biblická hodina

18.12.   Biblická hodina

           Mše svatá za SFŘ
           Stavba beltéma u Kapucínů
           Rorátní bdění se snídaní u Kapucínů