Sem vložte podnadpis

Milovaní bratři a sestry z evangelia přecházejte k životu a ze života k evangeliu. 
"Pane, ať slyším, Pane, ať vidím, Pane nauč mě milovat tvou nekonečnou láskou".


PROFES

Neboli rozhodnutí k životu podle evangelia:

Když mi Pán dal tuto milost,
já ............ obnovuji své křestní sliby
a zasvěcuji se službě Božímu království.
Slibuji proto,
že budu ve svém světském stavu žít až do konce svého života evangelium našeho
Pána Ježíše Krista
v Sekulárním františkánském řádu
a zachovávat jeho Řeholi.
Kéž mi stále pomáhají
milost Ducha Svatého,
přímluva blahoslavené Panny Marie,
našeho svatého otce Františka
a bratrské společenství,
abych dosáhl dokonalosti křesťanské lásky.


A kdokoli to bude zachovávat,
ať je v nebi naplněn požehnáním nejvyššího OTCE
a na zemi ať je naplněn požehnáním jeho milovaného SYNA
spolu s nejsvětějším DUCHEM UTĚŠITELEM
a se všemi nebeskými silami a všemi svatými.Členové místního bratrského společenství SFŘ

Kapucíni Brno

Zástupce ministra 
s. Pavla Květosl. Vyhňáková OFS

Formátor

s. Růžena Alena Hrbková OFS

Duchovní asistent
br. Pavel Uhřík OFMCap.

Národní duchovní asistent

br. Rafael BUDIL OFMCap.

Řeholní jméno: Jana evangelista
Patron: Jan evangelista
 


Řeholní jméno: Pavla
Patron:Řeholní jméno: Zdislava 
Patron: Zdislava z LemberkaŘeholní jméno: Kristína
Patron:Řeholní jméno: Rafaela
Patron: Rafael Chylinský


Řeholní jméno: Růžena 

Patron: Růžena z Viterba  

Řeholní jméno: Tomáš Maria
Patron: Thomas Becket

Panna Maria
Řeholní jméno: Tereza
Patron: Matka Tereza z Kalkaty Řeholní jméno: Rita

Patron: Rita z Cascie 
 

 

Zájemce o vstup 

Jméno : Darina


PŘÁTELÉ SVATÉHO FRATIŠKA.

K našemu MBS Brno Kapucíni se přidružují i přátelé svatého Františka, kteří s námi chodí na naše společné setkání a poutě k Panně Marii Vranovské. 
Vítán je každý, kdo se nebojí.

Vždyť sám Pán Ježíš nám říká: "Nebojte se, ať se vaše srdce nechvěje." 
Chci Tě povzbudit bratře a sestro, neboj se a přijď mezi nás.
Jak říká Pán Ježíš, získáš stokrát víc bratrů a sester - získáš, celou rodinu.

Pán Ježíš ti žehnej.

.