Kronika

V pátek odpoledne 8. března jsem nasedla na vlak do Prahy, abych se za naše MBS zúčastnila jarního formačního semináře. Mše svatá v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru otevřela tento bratrský a sesterský seminář.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Obřad přijetí do Sekulárního františkánského řádu (do noviciátu) a obřad dočasné profese.

Přede mší svatou při jednoduchém a skromném obřadu za přítomnosti bratří a sester se konal obřad přijetí do SFŘ do noviciátu a obřad dočasné profese.