Kronika

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Obřad přijetí do Sekulárního františkánského řádu (do noviciátu) a obřad dočasné profese.

Přede mší svatou při jednoduchém a skromném obřadu za přítomnosti bratří a sester se konal obřad přijetí do SFŘ do noviciátu a obřad dočasné profese.