BŘEŽANY duchovní obnova pro rodiny

20.04.2018

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi v Břežanech u Znojma se konala od pátku 20.dubna do neděle 21.dubna, v místě kde působí Kongregace sester sv. Hedviky. 

S pomocí s organizací na této duchovní obnově nás oslovila sestra Margita DKL, která slouží jako pastorační asistentka ve farnosti Brno-Lesná. Rádi jsme tuto nabídku přijali a pomohli s organizací, přípravou občerstvení a programem pro děti v době, kdy měli rodiče přednášky, kterých se ujal o. Pavel Kafka z Brna. 

"Máme srdce na dlani", tak znělo hlavní téma při seznamování rodin a vzájemném poznávání a sdílení. Jak moc důležité je mít otevřené srdce jeden pro druhého, učit se tomu dobrému od těch, kteří žijí vedle nás, vzájemně si pomáhat a být si oporou. Vědět, že rodina je místo, kde jsem přijatý takový jaký jsem, učit se důvěřovat a hlavně se mít opravdově rádi s láskou, pokorou a odpuštěním. 

Pro děti jsme připravili v sobotu bohatý program s celodenní hrou "Cesta za pokladem", kterou jsme zahájili vlastnoručním zdobením látkových baťůžků, do kterých si děti během cesty za pokladem sbírali indicie k pokladu. Vyráběli jsme kalendáře s podobenstvími z Písma svatého, které nám ukazovali na jednotlivých zastaveních, jak je možné dojít cíle našeho pozemského putování a to do Nebeského království. A v našem případě, také nalézt vytoužený poklad, který byl plný drobných překvapení. 

Byl to moc pěkný víkend strávený nejen službou, ale také plný radostí, společnou modlitbou, slavením mše svaté, vzájemnou pomocí a zastavením v krásném prostředí zámeckého areálu u sester Hedviček. Velkým obohacením a myslím, že nejen pro mne, bylo také setkání a slavení mše svaté s obyvateli zařízení pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním a postižením, kteří žijí v prostorách zámku Domu sv. Josefa. 

Díky Bohu za tento požehnaný čas, s. Růžena.