Sekulární františkánský řád

24.03.2018

Svatý František založil třetí řád v roce 1221, pro lidi žijící ve světě. Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. Založil ho pro lidi, kteří uprostřed světa chtěli žít podle jeho ideálů. Do tohoto společenství patří laici ze všech stavů (ženy i muži, svobodní i žijící v manželství) a také diecézní jáhni, kněží a biskupové. Dnes se pro řád užívá název Sekulární františkánský řád (SFŘ).