Místní bratrské společenství SFŘ Brno kapucíni

01.05.1998

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánské řádu v Brně sídlícího při kostele Nalezení Svatého Kříže bylo kanonicky zřízeno 01. května 1998. 

Společenství se začalo utvářet již od roku 1994 a to pod duchovním vedením otce Pavla Uhříka.  


Členové rady MBS Brno kapucíni za jednotlivá volební období

Volební období 1994 - 1996

ministr:        Josef Jiří Brothánek

zástupce:    Bernard Petr Janda

formátor:    Pia Ludmila Grombiříková

sekretář:     Anežka Regina Javůrková

pokladník:  Damián Pavel Matoušek

duchovní asistent: Pavel Uhřík OFMCap

Volební období 1997 - 1999

ministr:        Josef Jiří Brothánek

zástupce:    Damián Pavel Matoušek 

formátor:     Pia Ludmila Grombiříková

sekretář:      Anežka Regina Javůrková

pokladník:   Bernadetta Zuzana Matoušková 

duchovní asistent: Pavel Uhřík OFMCap

Volební období 2000 - 2003 

ministr:        Damián Pavel Matoušek 

zástupce:   Josef Jiří Brothánek 

formátor:    Pia Ludmila Grombiříková

sekretář:     Anežka Regina Fišerová 

pokladník:  Klára Ludmila Zoubková

duchovní asistent: Pavel Uhřík OFMCap

Volební období 2004 

ministr:        Josef Jiří Brothánek

zástupce:    Damián Pavel Matoušek

formátor:     Jana Ev. Maří Magdalena Juřenová 

sekretář:      Bernadetta Zuzana Matoušková 

pokladník:    Klára Ludmila Zoubková 

duchovní asistent: Piotr Ferfecki OFMCap

Volební období 2005 - 2007

ministr:        Kristína Květoslava Červinková

zástupce:    Jana Ev. Maří Magdalena Juřenová

formátor:     Kristína Květoslava Červinková

sekretář:     Anežka Regina Fišerová

pokladník:   Anežka Regina Fišerová 

člen rady:    Alžběta Jarmila Kalousková

duchovní asistent: Piotr Ferfecki OFMCap

Volební období 2008 - 2011

ministr:       Rafaela Anna Fojtíková

zástupce:   Pavla Květoslava Vyhňáková

formátor:     Rafaela Anna Fojtíková

sekretář:      Kristína Květoslava Červinková

pokladník:    Zdislava Martina Filipová

duchovní asistent:    Pavel Uhřík OFMCap

                                  Šimon Batory OFMCap

Volební období 2012 - 2014

ministr:        Rafaela Anna Fojtíková

zástupce:    Pavla Květoslava Vyhňáková

formátor:     Rafaela Anna Fojtíková

sekretář:     Kristína Květoslava Červinková

pokladník:  Zdislava Martina Filipová

duchovní asistent: Zdeněk Rafael Budil OFMCap

Volební období 2015 - 2017

ministr:       Rafaela Anna Fojtíková

zástupce:   Pavla Květoslava Vyhňáková

formátor:    Rafaela Anna Fojtíková

sekretář:     Zdislava Martina Filipová

pokladník:  Kristína Květoslava Červinková

duchovní asistent: Pavel Uhřík OFMCap


Ti, kteří nás předešli do věčné blaženosti

Naši zemřelí bratři a sestry jsou živí v nebi a proto i nadále 
součástí našeho společenství.

Bosco Miloslav Pařízek 

Efrosina Helena Krésová

Felix Otto Hermann

Jakuba Helena Pantůčková

Karel Pohanka

Michaela Marie Fráňová

Regina Růžena Eremiášová

Klára Ludmila Zoubková

Terezie Ludmila Špilerová