Přijetí do řádu a dočasná profes

08.12.2018

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Obřad přijetí do Sekulárního františkánského řádu (do noviciátu) a obřad dočasné profese.

Přede mší svatou při jednoduchém a skromném obřadu za přítomnosti bratří a sester se konal obřad přijetí do SFŘ do noviciátu a obřad dočasné profese.

Do noviciátu vstoupila sestra Darina, která přijala řádové jméno Marie Brigita.
Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu svatého Františka z Assisi, který od Krista čerpal podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi.

Sestra Petra Tereza po období noviciátu složila dočasnou profes. Dočasná profes je složení slibu po dobu jednoho roku zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi a podle Řehole sekulárního františkánského řádu.

Následovala mše svatá, při které s vděčností Pánu sestra Marie Rita, bratr Jiří Vavřinec, sestra Iveta Markéta, sestra Květoslava Pavla a sestra Martina Zdislava obnovili trvalou profes v roce 40. výročí schválení nové Řehole Svatým otcem Pavlem VI. a obdrželi pamětní list na obnovu profese, který k tomuto výročí vydalo NBS SFŘ v ČR.


Po mši svaté jsme v zadní části kostela před obrazem Panny Marie Pomocnice obnovili zasvěcení našeho MBS Neposkvrněnému srdci Panny Marie po deseti letech.

s. Zdislava