Oblastní setkání SFŘ v Jihlavě

17.02.2018

Na začátku postní doby se konalo oblastní setkání SFŘ, které si pro nás připravili bratři a sestry z MBS Jihlava. Přijala jsem pozvání a vydala jsem se za naše MBS v sobotu ráno autobusem na cestu. Po příjezdu na jihlavské nádraží jsem se vydala směrem k minoritskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Ráno bylo chladné a tak jsem s radostí uvítala, když jsem se mohla jít po příchodu do kostela ohřát do kapitulní síně a zahřát se hrníčkem teplého čaje. Oblastní setkání začalo slavením mše svaté. Po mši svaté jsme se šli opět zahřát a občerstvit se a nyní jsem měla možnost pozdravit se s ostatními, kteří připutovali z jiných společenství. Další bod programu byla komentovaná prohlídka minoritského kostela, kterou si pro nás připravil manžel ministryně MBS Jihlavy pan Vilém Wodák. Jednou ze zajímavostí pro mne bylo, že jsem se konečně dozvěděla, proč sv. František, který byl na pozvánce, drží v rukou ježka. Ježek je totiž součástí znaku města Jihlavy. A jihlavští jsou na ježka opravdu hrdí. Po vydatném a výborném obědě, které pro nás připravili sestry minoritky jsme každý z nás, obdržel milý dáreček na památku - keramického ježka. Po obědě následovalo sdílení a po něm postní přednáška P. Eliáše Paseky OFM z Prahy na krásné téma - Pán mi dal bratry. Celé setkání jsme ukončili společnou adorací v kostele, zpěvem a poděkováním za krásný a požehnaný den. Děkuji celému jihlavskému společenství za pozvání na setkání, na kterém jsme měli možnost zakusit nejen milé přijetí, ale také společného ducha bratrství.

s. Růžena