Pouť do Tišnova na Květnici a do Porta coeli

01.05.2018

Jeden z nejkrásnějších měsíců v roce jsme zahájili poutí na Květnici u Tišnova. Byl první máj, lásky čas, ...a my vyšli, abychom putovali a chválili Boha za celé jeho stvoření.

Ráno jsme vyjeli vlakem z Brna směr Tišnov, kde jsme se pod kopcem Květnice setkali s dalšími poutníky, kteří se k nám připojili a společně jsme vyšli. Často si uvědomuji, jak moc důležité je vyjít a zanechat za sebou vše staré a dát prostor Bohu, aby v našem srdci mohl tvořit něco nové. Společná modlitba, bratské sdílení, radost jeden z druhého, úžas z Božího stvoření, to vše nás provázelo po celou dobu putování nejen na Květnici, ale také po cestě do Předklášteří (se zastávkou v cukrárně), kde jsme na závěr naší pouti navštívili cisterciácký klášter Porta Coeli.

Díky Bohu za tento požehnaný čas a za dary Ducha svatého, zvláště za dar umění, díky kterému můžeme poznávat skrze stvoření velikost a lásku Boží nejen k nám, ale ke všem tvorům, přírodě a všemu co Bůh neustále tvoří.  

s. Růžena