Pouť na první sobotu k Panně Marii Vranovské

02.06.2018

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.

Tak jsme opět z Boží milosti vyšli na pouť k Panně Marii Vranovské.
Hospodin nás všechny MOC MILUJE, bratr slunce krásně září svým světlem a prohřívá celé naše tělo, bratři ptáčci chválí Hospodina a my se to učíme v naší malosti, také. Chválit a chválit, velebit a nepřestávat velebit Trojjediného Boha a našeho Pána.

Než jsme vyšli, měli jsme své plány. 
Začneme modlitbou - radostným růžencem - budeme slavit mši svatou - půjdeme opékat špekáčky - atd.
Člověk ve své pýše míní a Pán Bůh ve své lásce mění.
A tak jsme s Pannou Marií vyšli a až k Vranovu bylo vše dle plánu, ale ouha - ohniště na malé agapé je obsazeno - všude jen samí hasiči.
No tedy, nedá se nic dělat - zkusíme se zeptat v klášteře.

Z Boží nekonečné lásky jsme slavili mši svatou - NÁDHERA, NÁDHERA, NÁDHERA - BŮH BUĎ NAVŽDY VELEBEN.

Tak špekáčky si v klášteře neopečeme - tu jako by z nebe se ozval hlas - "Pojďte k nám na zahradu, bude nám ctí vás přivítat - host do domu, Bůh do domu."
Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře Miloši a sestro Maruško. 
A tak jsme poznali další svaté na naší cestě do nebeského království.
Každá tato pouť k Panně Marii je pro nás novým a novým zázrakem.

bratr Tom Maria