Sem vložte podnadpis

Zasvěcení našeho společenství Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Po domluvě na naší radě MBS jsme 5. 12. 2008 zasvětili naše společenství Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Ó Maria, nejsladší maminko naše a rodičko vtěleného slova, jsme zde před Tebou na úsvitu nového církevního roku, nového velkého daru Božího.
Celé toto naše společenství Sekulárního františkánského řádu v Brně u Kapucínů, každého z nás i všechny ty co nosíme ve svých srdcích, vkládáme do Tvých rukou a zasvěcujeme Tvému Neposkvrněnému Srdci, skrze Ně pak Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Ty sama buď naší ministryní a veď naše společenství podle přání Svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista pro čest, slávu, chválu a radost Nejsvětější Trojice.

Následovala modlitba zasvěcení všech přítomných, otec Pavel přednesl krátké prosebné litanie. Celý obřad jsme prokládali zpěvem písní. Obsah zasvěcení byl tvořen na základě ranní modlitby o.Pia. Znění této modlitby je uvedeno na zadní straně obrázku Panny Marie Pomocnice - jak je známa z kapucínského kostela v Brně. Otec Pio se o této modlitbě vyjádřil, že kdo se ji bude modlit denně, toho bude považovat za své duchovní dítě. Věřím, že pokud se ji aspoň někteří z nás budou modlit - pak se o. Pio ujme i našeho společenství.

13. 12. 2009 - na tomto setkání jsme obnovili zasvěcení našeho společenství Neposkvrněnému srdci Panny Marie, a skrze Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Letos se obřad, za přítomnosti našeho nového duchovního asistenta o. Šimona, konal u milostiplného obrazu Panny Marie včasné pomoci umístěném v boční lodi místního kostela. Nebylo zapotřebí mnoha slov, tak jsme raděj o to víc zpívali - Budiž vděčně velebena... Rodičko Boží... Dobrá Madono... Ostatně někdy nelze vyjádřit, co cítí srdce - lze to jen trochu vyzpívat písní.


27. 6. 2010 jsme naše společenství, sebe i všechny ty co nosíme v srdci, zasvětili Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Jsou to dvě krásná zasvěcení - Mariinu a Ježíšovu srdci, která jsme v posledních letech učinili.

Kéž nám naši andělé strážní a svatí ochráncové pomáhají, abychom zůstali věrni těmto dvěma Srdcím.

Nejdobrotivější Ježíši Tvému svatému Srdci, které nehledalo jinou moc, než moc odpouštět a milovat, a které bylo probodeno kopím, aby se stalo pramenem milosti, svěřujeme a zasvěcujeme toto naše společenství Sekulárního františkánského řádu v Brně u Kapucínů. Shlédni na nás ve svém velkém milosrdenství: jsme Tvoji a Tvoji chceme i zůstat, a proto se dnes zasvěcujeme Tvému svatému Srdci.
Odprošujeme Tě za všechna naše selhání a provinění proti Tvému Srdci a proti duchu naší Řehole.
Dej, prosíme, abychom žili horlivě a ochotně podle Tvé svaté vůle a podle našeho františkánského povolání.
Dávej nám každý den sílu kráčet s Tebou s důvěrou a radostnou nadějí, založenou na síle Tvého milujícího Srdce a Tvého příslibu.
Přijď a učiň si v našich srdcích svůj příbytek.
Děkujeme Ti za dar Tvého Srdce, za tvou něžnou lásku a zvláště za dar Tvé přítomnosti v Eucharistii.
Tobě svěřujeme i všechny své blízké, ty co nosíme ve svých srdcích i ty, s nimiž se setkáváme. Přiviň i je na své svaté Srdce a dej, ať se nikdo z nás nemine s cílem našeho pozemského putování, kterým je přebývání s Tebou, v Duchu u Otce.
Amen.

Chceme tak po vzoru svatého Františka prohlubovat svůj vztah ke Kristu.