Svatí koruny České
Sem vložte podnadpis


Čeští svatí patroni

 • sv. Metoděj - věrozvěst na Velké Moravě
 • sv. Cyril - věrozvěst na Velké Moravě
 • sv. Gorazd - nástupce Metodějův
 • sv. Ivan - poustevník ve Svatém Janu pod Skalou
 • sv. Ludmila - první pokřtěná česká kněžna, vychovatelka sv. Václava
 • sv. Václav - český kníže, zavražděný svým bratrem Boleslavem
 • sv. Vojtěch - druhý pražský biskup a misionář v Prusku
 • sv. Radim - nevlastní bratr sv. Vojtěcha, první arcibiskup ve Hnězdně
 • sv. Prokop - spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera
 • sv. Hedvika Slezská - slezská kněžna
 • sv. Anežka Česká - česká princezna, zakladatelka Anežského kláštera a řádu křižovníků s červenou hvězdou
 • sv. Zdislava - zakladatelka špitálu v Jablonném
 • sv. Jan Nepomucký - generální vikář mučený a shozený z Karlova mostu
 • sv. Jan Sarkander - umučený za českého stavovského povstání
 • sv. Klement Maria Hofbauer - vlivný varšavský a vídeňský kněz
 • sv. Jan Nepomuk Neumann - český misionář a první světec v USA

Blahoslavení

 • bl. Metoděj Dominik Trčka
 • bl. Hroznata
 • bl. Mlada
 • bl. Vintíř
 • bl. Marie Antonína Kratochvílová
 • bl. Marie Restituta Kafková
 • bl. Karel z domu Habsburků
 • bl. Odorik z Pordenone
 • bl. Čtrnáct pražských mučedníků

Cizí světci

 • sv. Josef
 • sv. Wolfgang z Řezna
 • sv. Jimram
 • sv. Vít
 • sv. pět bratří: Benedikt, Jan, Izák, Matouš a Kristýn
 • sv. Edmund Kampián
 • sv. Melichar Grodecký
 • sv. Kliment
 • sv. Norbert z Xantenu
 • sv. Naum
 • sv. Kliment Ohridský
 • sv. Zikmund