Sem vložte podnadpis

Pravidelná setkání: Klášter Kapucínů Brno

FRATERNITA - každé úterý po mši svaté a po nešporách 
(cca od 18 hod do 20 hod)
Z evangelia přecházejte k životu a ze života k evangeliu.


Každé první sobotu - společná pouť k Panně Marii Vranovské


FORMAČNÍ setkání - každou druhou sobotu v měsíci od 13:00 hod
Setkání je zakončené mší svatou v 17 hodin.


Poutě:

Každou první sobotu v měsíci - k Panně Marii Vranovské

Sraz za Útěchovem v 9:00 hod u kapličky Panny Marie (50m za vesnicí v lese)

Mše svatá začíná v 11:00 hod

Putujeme velmi pomalu, aby s námi mohli chodit i starší, nebo nemocní.
Cestou k Panně Marii Vranovské se modlíme růženec, na zpáteční cestě budujeme FRATERNITU.


Svatý František zve do Třetího Řádu. 
 Slyš! Na srdce Ti klepá František.
 Ten chudoby a svaté lásky rek:
 "O, otevř, Sestro, otevř, Bratře můj,
rád svěřil bych Ti vzácný poklad svůj!
Já žádných zemských statků nemám sám,
však ochranu Ti mocnou v strastech dám!"

"Hle, za bezcennou, lesklou směšnou věc
dám ostré trní Tobě na věnec.
Já nerad vidím trety na Tobě;
měj tmavé roucho Pánu k ozdobě;
vždy míval jsem jen prostý, hrubý šat,
a v chudobě té byl jsem přebohat."

"Až vánek smrti Tebe ovane,
a hodinka Ti vážná nastane;
až duše vkročí v nebezpečný boj:
pak vítěznou já zjednám Tobě zbroj.
Já ochránce Tvůj půjdu ke trůnu,
bych vyprosil Ti skvostnou korunu."

"Když kalný zrak se Tobě zarosí,
mé vroucné slovo Krista poprosí:
Ó nevcházej s mým dítkem v přísný soud,
a zastav hrozný Svého hněvu proud:
Mé dítě se mnou ctilo chudobu,
Tvou lásku zdobilo si útrobu!"

"Nechť šťastně vejde k Tobě po boji,
a v rajském raduje se pokoji!
Bůh Spasitel Tvou duši posvětí,
a z pozemských ji vazeb vyvětí;
pak otevřou se Tobě nebesa,
kdež duch Tvůj blaze v Bohu zaplesá." 


VELEBÍ MÁ DUŠE HOSPODINA.
VELEBÍ MÁ DUŠE HOSPODINA.
Seznam odpustků pro Sekulární františkánský řád 
 1. V den přijetí do řádu, v den profese a u příležitosti zakončení řádné vizitace [bratrské nebo pastorační]
 2. V den svátku:

28. dubna (Bl. Lucchesia z Poggibonsi)
15. května (sv. Markéty z Cortony)
11. srpna (sv. Kláry)
25. srpna (sv. Ludvíka IX., krále)
4. října (sv. Františka z Assisi) - breviář
17. listopadu (sv. Alžběty Uherské)
29. listopadu (Všech svatých serafínského řádu)
8. prosince (Neposkvrněného početí Panny Marie )

SFŘ - breviář - významné dny


Mše svaté za naši fraternitu- pro rok 2017

Na úmysl: za zemřelé a živé členy SFŘ a za duše v očistci
KDE: Klášter Kapucínů - kostel Nalezení svatého Kříže 
DATUM:

 • úterý 17. ledna v 17 hod  - památka Sv. Antonína, opata 
 • úterý 14. února v 17 hod
 • čtvrtek 16. března 2017 v 17 hod

 • čtvrtek 13. dubna 2017 v 17 hod

 • pátek 5. května 2017 v 17 hod

 • čtvrtek 1. června 2017 v 17 hod

 • čtvrtek 13. července 2017 v 17 hod

 • čtvrtek 10. srpna 2017 v 17 hod

 • čtvrtek 14. září 2017 v 17 hod. na svátek Povýšení svatého kříže

 • čtvrtek 26.října 2017 v 17 hod 

 • čtvrtek 16. listopadu 2017 v 17 hod

 • úterý  19. prosince 2017 v 17 hod