Sekulární františkánský řád 

v Brně u kapucínů

POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách 
Místního bratrského společenství 
Sekulárního františkánského řádu v Brně 
při kostele Nalezení Svatého Kříže 


Sekulární františkánský řád

Svatý František založil třetí řád v roce 1221, pro lidi žijící ve světě. Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. Založil ho pro lidi, kteří uprostřed světa chtěli žít podle jeho ideálů. Do tohoto společenství patří laici ze všech stavů (ženy i muži, svobodní i žijící v manželství) a také diecézní jáhni, kněží a biskupové. Dnes se pro řád užívá název Sekulární františkánský řád (SFŘ).

Místní bratrské společenství

Místní bratrské společenství (MBS) je základní buňkou celého řádu a viditelným znamením církve, která je společenstvím lásky. Je výsadním místem, kde se rozvíjí cítění s církví a františkánské povolání a kde členové čerpají povzbuzení k apoštolátu. (Řehole, čl. 22).

O nás

Jsme součástí velké františkánské rodiny, žijeme ve světě a následujeme Krista ve stopách sv. Františka z Assisi. Snažíme se ve svém světském stavu dosahovat dokonalosti v lásce a profesí (slibem) jsme se zavázali žít evangelium tak jako sv. František, podle Řehole, potvrzené církví. Sdružujeme se v místních společenstvích, ve kterých se scházíme ke společné modlitbě, rozjímání, formaci, vzájemné pomoci a dalších akcí - dle možnosti a zájmu členů. 


Naše setkání

Formační setkání

Scházíme se jednou za měsíc v klášteře u kapucínů vždy druhou sobotu v měsíci, začátek ve 13:30 h. Setkání jsou určena pro členy našeho místního bratrského společenství.

  • Program: modlitba, formace - řehole SFŘ, spisy sv. Františka, sdílení
  • Duchovní asistent: br. Kryštof Javůrek OFM Cap.

Biblická hodina

Každý čtvrtek po večerní mši svaté od 18-19:30 h pořádáme biblickou hodinu, která je otevřená pro všechny příznivce svatého Františka.

  • Program: modlitba, čtení a zamyšlení nad Evangeliem na nadcházející neděli, sdílení
  • Duchovní asistent: br. Kryštof Javůrek OFM Cap.

Adorace

  • Každé úterý po večerní mši svaté a nešporách se scházíme v kostele u kapucínů k hodinové adoraci 

Poutě na 1. sobotu

Každou první sobotu v měsíci konáme pouť na mariánské poutní místo Vranov u Brna.
Pouť je určena nejen pro terciáře, ale pro všechny ctitele Panny Marie a sv. Františka.

  • Vycházíme v 9 h z Útěchova, odkud jdeme pěšky na Vranov na mši svatou,
    která začíná v 11 h, po cestě se společně modlíme růženec