při kostele Nalezení svatého Kříže

POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry,
vítejte na stránkách 
Místního bratrského společenství 
Sekulárního františkánského řádu v Brně 
při kostele Nalezení svatého Kříže.


SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD (SFŘ)

Svatý František založil třetí řád v roce 1221 pro lidi žijící ve světě. Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. Založil ho pro lidi, kteří uprostřed světa chtěli žít podle jeho ideálů. Do tohoto společenství patří laici ze všech stavů (ženy i muži, svobodní i žijící v manželství) a také diecézní jáhni, kněží a biskupové.


MÍSTNÍ BRATRSKÉ SPOLEČENSTVÍ (MBS)

"Místní bratrské společenství (MBS) je základní buňkou celého řádu a viditelným znamením církve, která je společenstvím lásky. Je výsadním místem, kde se rozvíjí cítění s církví a františkánské povolání a kde členové čerpají povzbuzení k apoštolátu. "(Řehole, čl. 22)

Jsme součástí velké františkánské rodiny. Žijeme ve světě a následujeme Krista ve stopách sv. Františka z Assisi. Snažíme se ve svém světském stavu dosahovat dokonalosti v lásce a profesí (slibem) jsme se zavázali žít evangelium tak jako sv. František podle Řehole potvrzené církví. Sdružujeme se v místních společenstvích, ve kterých se scházíme ke společné modlitbě, rozjímání, formaci, vzájemné pomoci a k dalším akcím dle možnosti a zájmu členů.


FORMY SPOLEČNÉHO SETKÁVÁNÍ


Formační setkání

Scházíme se třetí sobotu v měsíci v klášteře u kapucínů ve 13:00 hod.

Setkání jsou určena pro členy našeho místního bratrského společenství a po předchozí domluvě s ministryní (viz "Kontakt") i pro nové zájemce.

  • Program: modlitba, formace, aktuality ze života Církve, vzájemné sdílení
  • Duchovní asistent: br. Dominik Vinahora OFMCap.


Modlitební setkání

Probíhá druhou sobotu v měsíci v klášteře u kapucínů ve 14:00 hod. 

Setkání jsou určena pro všechny, kteří cítí potřebu společné modlitby a je jim blízká františkánská spiritualita.

  • Program: adorace - tichá (moderovaná), růženec, katecheze na různá témata křesťanského života.


Svatý Františku a svatá Kláro, orodujte za nás. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky