Sekulární františkánský řád 

v Brně u kapucínů


POKOJ A DOBRO!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách 
Místního bratrského společenství 
Sekulárního františkánského řádu v Brně 
při kostele Nalezení Svatého Kříže 


Sekulární františkánský řád

Svatý František založil třetí řád v roce 1221, pro lidi žijící ve světě. Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. Založil ho pro lidi, kteří uprostřed světa chtěli žít podle jeho ideálů. Do tohoto společenství patří laici ze všech stavů (ženy i muži, svobodní i žijící v manželství) a také diecézní jáhni, kněží a biskupové. Dnes se pro řád užívá název Sekulární františkánský řád (SFŘ).

Místní bratrské společenství

Místní bratrské společenství (MBS) je základní buňkou celého řádu a viditelným znamením církve, která je společenstvím lásky. Je výsadním místem, kde se rozvíjí cítění s církví a františkánské povolání a kde členové čerpají povzbuzení k apoštolátu. (Řehole, čl. 22).

O nás

Jsme součástí velké františkánské rodiny, žijeme ve světě a následujeme Krista ve stopách sv. Františka z Assisi. Snažíme se ve svém světském stavu dosahovat dokonalosti v lásce a profesí (slibem) jsme se zavázali žít evangelium tak jako sv. František, podle Řehole, potvrzené církví. Sdružujeme se v místních společenstvích, ve kterých se scházíme ke společné modlitbě, rozjímání, formaci, vzájemné pomoci a dalších akcí - dle možnosti a zájmu členů. 


Naše setkání

Formační setkání

Scházíme se jednou za měsíc v klášteře u kapucínů vždy třetí sobotu v měsíci, začátek ve 13:00 hod. Setkání jsou určena pro členy našeho místního bratrského společenství.

  • Program: modlitba, formace - řehole SFŘ, spisy sv. Františka, sdílení
  • Duchovní asistent: br. Kryštof Javůrek OFMCap.


Biblické společenství

Každé úterý po večerní mši svaté (a nešporách) se někteří scházíme od 17:45 - 19:00 na biblické společenství, které je otevřené pro všechny, a zvláště příznivce svatého Františka.
Rozjímáme zde Evangelium následující neděle a sdílíme se, jak Boží slovo působí v našich životech. Obvykle si čteme i některý úryvek z františkánských pramenů, který souvisí s tématem daného Evangelia.